maanantai 24. joulukuuta 2012

Jouluevankeliumi Härmäksi


Niihin aikoohin keisari Aukustus antoo käskyn, jotta koko valtakunta oli pantava verolle. Verollepaneminen tapahtuu ensimmääsen kerran, ja silloon oli Kvirinius käskynhaltijana Syyrias. Kaikki meniväkki kirioottautumhan verottajan luettelhon, itte kukin omhan kaupunkhinsa.

Niin Joosefkin lähti muiren joukos Kalieasta, Nasareetin kaupungista ja meni sen veroasiaan tähäre Juureahan, Raavirin kaupunkhin, Peetlehemhin, johonka kaikki toisekki Raavirin jäläkelääset kerääntyy. Sotti joukhonsa Marian, kihilattunsa, joka oli piänhin päin. Ja viimmeesillänsä kun oli, niin justhin kun ne oli siälä, Maria synnytti poijan, esikoosensa. Se kiataasi lapsen kapaloohin ja pisti sen seimhen, kun majataloosta ei löytyny tilaa ettimälläkään.

Niillä seuruulla sattuu olemhan paimenia yällä taivasalla paimentamas laumaansa. Yhtäkkiää niiren ethen ilamaantuu Herran enkeli ja Herran kirkkaus ympäröö ne joka pualelta. Paimenet peliästyy aivan kauhiasti , mutta enkeli sanoo niille ”Äläkää peliäkkö, mullon teille iloonen tiarootus ja isoo ilo kaikelle väjelle. Tänä päivänä teille on syntyny Vapahtaja. Se on Kristus, Herra. Täson teille merkki siitä: löyrättä lapsen, joka makaa seimes kapaloossansa.” Ja siinä samas hetkes oli enkelin ympärillä maharottoman isoo taivhallinen sotaväki, joka näillä sanoolla ylisti Jumalaa: - Jumalan on kunnia korkeuksis ja maas rauha ihimisillä, joille se ei mitään muuta taharo ku hyvää.

Ku enkelit oli menny takaasi taivhashen paimenet sanoo miähis: ”Ny äkkiää Peetlehemhin! Siälä me näjemmä, mitä täs ny oikeen on tapahtunu ja mitä kummaa se Herra meille äsköön ilamootti: ” Ne lähti kiirhusti ja löyti Marian ja Jooseffin ja lapsen, joka nukkuu seimes. Ku ne oli sen omin silimin nähäny, ne kertoo muillekki, mitä kaikkia niille lapsesta oli sanottu. Ne jokka kuuli paimenten puheet olivat aivan ihimeessänsä. Mutta Maria painoo miälhensä kaikki mitä oli tapahtunu ja tutkaali niitä miälessänsä. Paimenet palaali takaasin kiitellen ja ylistäen Jumalaa siitä, mitä ne oli kuullu ja nähäny. Kaikki oli justhin niin kun niille oli sanottukin.

Rauhallista Joulua!

Into

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti